Červenec 2017

Jak přistoupit k tvorbě vlastní strategie

20. července 2017 v 16:04 Obchodování binárních opcí
Obchodní strategie je pro výsledek obchodování binárními opcemi naprosto klíčová. Proto se pokusím nastínit, jak můžete postupovat při jejím budování.

1. Vlastní možnosti
Podle mého názoru je třeba při tvorbě strategie začít tím, že se zamyslíme nad vlastními možnostmi. Mám tím na mysli možnosti časové. Někdo může obchodovat jen ráno, někdo jen večer, někdo celý den a tak dále.

Takže si ujasněte, kdy si najdete chvíli klidu, kterou budete moct věnovat jen obchodování. Je to důležité z toho důvodu, že trading vyžaduje naprosté soustředění, takže je třeba mu opravdu vymezit jasný čas.

2. Vlastní preference
Tento bod je trochu ošemetný z toho důvodu, že úplný začátečník nemůže vědět, jestli se mu budou lépe obchodovat rychlé grafy či pomalé, jestli raději hledí do grafů nepřetržitě, nebo je raději kontroluje jen v pravidelných intervalech a podobně.

Jde o určitý styl obchodování a každému vyhovuje něco jiného. S praxí postupně zjistíte, co vám vyhovuje více.

3. Hledání příležitostí
Určitě je možné se inspirovat tím, jak obchodují ostatní, nicméně vlastní strategie musí vycházet z toho, co jsme si sami vyzkoušeli a ověřili. To nelze nijak obejít a je třeba tomu věnovat poměrně hodně času.

Zkrátka si otevřete cenové grafy a budete hledat situace, které by se daly obchodovat. Je samozřejmě třeba, aby s určitou, větší než nadpoloviční pravděpodobností vedly v určité vyústění. Existují obecné cenové patterny, které můžete využít, můžete si najít vlastní formace, pomoct si indikátory a tak dále.

4. Ověřování nápadů
Každý nápad na vstupní signál je třeba ověřit dlouhým testováním na historických datech. Pokud vede k očekáváným výsledkům, je třeba pokračovat v ověřování na demo účtu. Pokud nastanou nečekané výsledky, je třeba se vracet o potřebný počet kroků zpět v budování obchodní strategie.